BAJKUL MILANI MAHAVIDYALAYA
FINAL MERIT LIST
 B.A HONOURS BENGALI SC FINAL MERIT LIST
Name           
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest FiveMerit PointStatus
1 1 BC21001368 ARINDAM SHIT SC N 84 424 126.40
2 2 BC21004566 SUBHRAJIT SHEET SC N 84 422 126.20
3 3 BC21003659 Barsa Karan SC N 82 430 125.00
4 4 BC21000377 MOUMITA MIDYA SC N 82 417 123.70
5 5 BC21000230 SUDIPA CHOWDHURY SC N 80 415 121.50
6 6 BC21000406 RANITA BARMAN SC Y 80 402 120.20
7 7 BC21003053 ARPITA PATRA SC N 78 402 118.20
8 8 BC21001700 DURGA MONDAL SC N 77 408 117.80
9 9 BC21000190 ATASHI SHIT SC N 78 397 117.70
10 10 BC21001092 SRITAMA DAS SC N 76 400 116.00
11 11 BC21000591 PRANGAPARAMITA KANDAR SC N 77 386 115.60
12 12 BC21000375 SRIBAS DHARA SC N 78 369 114.90
13 13 BC21003132 DIPALI SHEET SC N 75 394 114.40
14 14 BC21003516 RAJKUMAR BAR SC N 74 395 113.50
15 15 BC21005007 pritam das SC N 73 397 112.70
16 16 BC21000221 RUMI DALAI SC N 75 375 112.50
17 17 BC21001731 RAKHI BARMAN SC N 75 371 112.10
18 18 BC21001440 BAISAKHI MONDAL SC N 74 366 110.60
19 19 BC21002281 SUSMITA GHORAI SC N 73 376 110.60
20 20 BC21002096 SUMANA MIDYA SC N 74 365 110.50
21 21 BC21001960 INDRAJIT BAR SC N 73 371 110.10
22 22 BC21005026 MADHURI SARDAR SC N 73 370 110.00
23 23 BC21004928 SURAJIT MONDAL SC N 73 366 109.60
24 24 BC21000176 SUSMITA DAS SC N 72 364 108.40
25 25 BC21000105 BABAI PATRA SC N 72 362 108.20
26 26 BC21003075 ANANDA SHIT SC N 70 373 107.30
27 27 BC21001730 SUKDEV PATRA SC N 70 364 106.40
28 28 BC21003646 PARAMA DAS SC N 70 360 106.00
29 29 BC21005022 SUBRATA MONDAL SC N 70 348 104.80
30 30 BC21002528 PUSPENDU MANDAL SC N 68 368 104.80
31 31 BC21004777 SOVA PRAMANIK SC N 68 361 104.10
32 32 BC21004914 SUSOVAN SHIT SC N 68 359 103.90
33 33 BC21003920 SANDIP BHUNIA SC N 70 336 103.60
34 34 BC21001441 binoy bar SC N 68 356 103.60
35 35 BC21002486 ANIKET DAS SC N 67 361 103.10
36 36 BC21004671 DEBGOPAL BARMAN SC N 67 357 102.70
37 37 BC21001663 DEBRAJ PRADHAN SC N 68 345 102.50
38 38 BC21004334 monjima bar SC N 67 350 102.00
39 39 BC21003082 Suman barman SC N 67 350 102.00
40 40 BC21004501 SOMA BARMAN SC N 65 370 102.00
41 41 BC21000760 dharitri das adhikari SC N 68 336 101.60
42 42 BC21002591 JAYETA PATRA SC N 67 344 101.40
43 43 BC21002776 SUDIPTA MONDAL SC N 67 337 100.70
44 44 BC21004048 sueuli bar SC N 67 334 100.40
45 45 BC21000735 SUPRIYA GOURH SC N 65 351 100.10
46 46 BC21004632 SOUMYADIP MONDAL SC N 64 360 100.00
47 47 BC21002332 RITUMA GHORAI SC N 65 347 99.70
48 48 BC21000855 SURAJIT MONDAL SC N 66 336 99.60
49 49 BC21000407 PIYALI DAS SC N 64 355 99.50
50 50 BC21002230 USHA RANI BERA SC N 65 343 99.30
51 51 BC21001914 SHRABANI MONDAL SC N 64 352 99.20
52 52 BC21004164 BIJOY GHORAI SC N 63 361 99.10
53 53 BC21003958 MILAN MANDAL SC N 62 368 98.80
54 54 BC21002642 subhajit singha SC N 63 352 98.20
55 55 BC21000408 RUMA RANI MONDAL SC N 62 360 98.00
56 56 BC21003092 SHRITAMA MONDAL SC N 64 337 97.70
57 57 BC21003694 ASHIMA MANDAL SC N 64 336 97.60
58 58 BC21002675 AMISHA BARMAN SC N 63 339 96.90
59 59 BC21001405 raghu nath dolai SC N 61 355 96.50
60 60 BC21004577 ANSHUMAN SHEET SC N 62 343 96.30
61 61 BC21002163 MUNMUN SARDAR SC N 63 327 95.70
62 62 BC21000367 MAHENDRA MONDAL SC N 60 353 95.30
63 63 BC21002925 shrabani barman SC N 61 342 95.20
64 64 BC21001331 shrabani midya SC N 63 319 94.90
65 65 BC21002718 nilanjana das SC N 62 328 94.80
66 66 BC21004219 RATAN BARMAN SC N 62 328 94.80
67 67 BC21001051 ANUSREE ARI SC N 61 335 94.50
68 68 BC21000966 CHANDRAMALLIKA BARMAN SC N 63 313 94.30
69 69 BC21000433 SHIULI JANA SC N 63 313 94.30
70 70 BC21002042 SIBSANKAR BARMAN SC N 62 323 94.30
71 71 BC21000123 aparna das SC N 60 343 94.30
72 72 BC21002050 SOUMIK GHORAI SC N 60 343 94.30
73 73 BC21000621 DINESH ARI SC N 63 311 94.10
74 74 BC21004549 ABHISHEK ROY SC N 61 330 94.00
75 75 BC21002510 SHILPA GHORAI SC N 62 318 93.80
76 76 BC21001654 KRISHNA MIDYA SC N 60 334 93.40
77 77 BC21003892 RAJAT PATRA SC N 60 330 93.00
78 78 BC21004042 SHUVADIP PRADHAN SC N 60 330 93.00
79 79 BC21001900 ANUSHREE BARMAN SC N 58 350 93.00
80 80 BC21003228 SABORNA MANDAL SC N 61 318 92.80
81 81 BC21003926 SONALI SHIT SC N 60 327 92.70
82 82 BC21002783 AKASH MONDAL SC N 60 325 92.50
83 83 BC21001086 SUNITA BARMAN SC N 61 313 92.30
84 84 BC21000246 dipanita bar SC N 60 322 92.20
85 85 BC21001820 DEBRAJ MAITY SC N 61 310 92.00
86 86 BC21002949 SAMIRAN PATRA SC N 60 318 91.80
87 87 BC21003609 ATANU MUNIAN SC N 60 316 91.60
88 88 BC21003630 animesh mondal SC N 55 365 91.50
89 89 BC21001053 PULAK BARMAN SC N 60 314 91.40
90 90 BC21002969 SOUMEN GHORAI SC N 58 324 90.40
91 91 BC21001834 PRASANTA MANDAL SC N 57 324 89.40
92 92 BC21002902 FALGUNI DAS SC N 58 313 89.30
93 93 BC21000531 SOMNATH BAR SC N 55 343 89.30
94 94 BC21001048 MALI KHALUA SC N 57 320 89.00
95 95 BC21004057 raghunath das SC N 58 301 88.10
96 96 BC21000430 RUMA DAS SC N 54 341 88.10
97 97 BC21002975 PRADIP BARMAN SC N 58 300 88.00
98 98 BC21004214 ESHITA DALAI SC N 57 307 87.70
99 99 BC21004989 SAONI DAS SC N 61 262 87.20
100 100 BC21003462 JHUMPA SAHOO SC N 56 311 87.10
101 101 BC21004828 RIMPI PRAMANIK SC N 56 306 86.60
102 102 BC21001620 SUBRATA BARMAN SC N 57 291 86.10
103 103 BC21003677 PARAMITA BERA SC N 55 310 86.00
104 104 BC21003407 purna barman SC N 57 278 84.80
105 105 BC21002243 SANGITA KHANRA SC N 55 284 83.40
106 106 BC21002262 SUMITA BERA SC N 56 272 83.20
107 107 BC21004061 RUPMA MAITY SC N 55 277 82.70
108 108 BC21004936 BARNALI JANA SC N 55 275 82.50
109 109 BC21004937 BARNALI JANA SC N 55 275 82.50
110 110 BC21000254 SIBSANKAR BHUNIA SC N 54 282 82.20
111 111 BC21001517 RANAJIT BARMAN SC N 50 305 80.50
112 112 BC21004562 Sumit Nayek SC N 52 277 79.70
113 113 BC21001926 mANGALDIP PARUYA SC N 51 283 79.30
114 114 BC21004868 RITESH ROUTH SC N 52 270 79.00
115 115 BC21002861 BAISAKHI SHIT SC N 47 312 78.20
116 116 BC21003600 PRITAM SHIT SC N 50 266 76.60
117 117 BC21000461 SUPARNA GHORAI SC N 50 247 74.70
118 118 BC21001498 ATANU MIRDDA SC N 46 282 74.20
119 119 BC21004719 BISWAJIT MAL SC N 48 259 73.90
120 120 BC21001718 SRILEKHA DANDAPAT SC N 47 251 72.10