BAJKUL MILANI MAHAVIDYALAYA
FINAL MERIT LIST
 B.A HONOURS HISTORY SC FINAL MERIT LIST
Name           
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest FiveMerit PointStatus
1 1 BC20004493 SNIGDHA MANDAL SC N 86 459 131.90
2 2 BC20002819 SUMAN CHOWDHURY SC N 84 417 125.70
3 3 BC20003275 NABAMITA BAR SC N 83 372 120.20
4 4 BC20000921 HRISHITA SAU SC N 80 390 119.00
5 5 BC20002166 ARPITA HAIT SC N 80 388 118.80
6 6 BC20002271 LAKSHMI MONDAL SC N 76 419 117.90
7 7 BC20002468 KARTIK MONDAL SC N 74 384 112.40
8 8 BC20001878 SOVANA DAS SC N 71 362 107.20
9 9 BC20003140 PULAK SARDAR SC N 72 345 106.50
10 10 BC20003394 RINANKI MIDYA SC N 71 337 104.70
11 11 BC20004026 ARPITA DAS SC N 70 347 104.70
12 12 BC20001198 CHANCHALA SHIT SC Y 65 383 103.30
13 13 BC20002525 PRASENJIT DAS SC N 67 304 97.40
14 14 BC20002178 SUBRATA ARI SC N 68 293 97.30
15 15 BC20001594 SABITRI BARMAN SC N 61 344 95.40
16 16 BC20001344 MOHAN MONDAL SC N 56 286 84.60
17 17 BC20004891 shyamal bar SC N 56 280 84.00