BAJKUL MILANI MAHAVIDYALAYA
FINAL MERIT LIST
 B.A HONOURS POLITICAL SCIENCE SC FINAL MERIT LIST
Name           
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest FiveMerit PointStatus
1 1 BC21004629 SUBHAJIT BARMAN SC N 83 412 124.20
2 2 BC21001612 JAGANNATH DAS SC N 80 403 120.30
3 3 BC21004814 ajay ari SC N 78 386 116.60
4 4 BC21002113 RAJIB PATRA SC N 78 382 116.20
5 5 BC21005026 MADHURI SARDAR SC N 73 370 110.00
6 6 BC21001674 SOURAV DAS SC N 71 350 106.00
7 7 BC21004385 sunanda pramanik SC N 68 360 104.00
8 8 BC21002746 PAPAI BAR SC N 64 362 100.20
9 9 BC21000855 SURAJIT MONDAL SC N 66 336 99.60
10 10 BC21000233 MAHUYA PATRA SC N 64 356 99.60
11 11 BC21003503 TAPAN BAR SC N 66 320 98.00
12 12 BC21000671 RABIN CHANDRA DOLAI SC N 65 325 97.50
13 13 BC21000760 dharitri das adhikari SC N 63 336 96.60
14 14 BC21004549 ABHISHEK ROY SC N 61 330 94.00
15 15 BC21002902 FALGUNI DAS SC N 62 313 93.30
16 16 BC21001516 DIBYENDU PATRA SC N 58 337 91.70
17 17 BC21004483 pranati mandal SC N 58 331 91.10
18 18 BC21001517 RANAJIT BARMAN SC N 60 305 90.50
19 19 BC21003326 SUBRATA HALDAR SC N 60 301 90.10
20 20 BC21004061 RUPMA MAITY SC N 61 277 88.70
21 21 BC21003335 SOUMEN DOLAI SC N 55 319 86.90
22 22 BC21002761 KUHELI SARDAR SC N 55 280 83.00
23 23 BC21000150 rakhi barman SC N 51 298 80.80
24 24 BC21000784 RANAJIT PANDIT SC N 52 283 80.30
25 25 BC21000061 SATYAJIT MONDAL SC N 52 268 78.80
26 26 BC21001498 ATANU MIRDDA SC N 50 282 78.20
27 27 BC21000461 SUPARNA GHORAI SC N 48 247 72.70
28 28 BC21002597 MAHENDRA PATRA SC N 45 228 67.80