BAJKUL MILANI MAHAVIDYALAYA
FINAL MERIT LIST
 B.A HONOURS SANSKRIT SC FINAL MERIT LIST
Name           
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest FiveMerit PointStatus
1 1 BC20004849 shraban kumar barman SC N 94 458 139.80
2 2 BC20001172 MOUSHRI MANDAL SC N 92 447 136.70
3 3 BC20001922 SANJUKTA SINGHA SC N 90 416 131.60
4 4 BC20002037 MALINA MAL SC N 88 436 131.60
5 5 BC20003883 SANJITA DOLAI SC N 88 428 130.80
6 6 BC20002785 ANTARA PATRA SC N 90 398 129.80
7 7 BC20003812 SUPRIYA KARATI SC N 86 434 129.40
8 8 BC20004833 SUJATA MANDAL SC N 86 426 128.60
9 9 BC20000621 SUMAN BARMAN SC N 86 425 128.50
10 10 BC20003229 Sukhendu mondal SC N 84 422 126.20
11 11 BC20003919 TULASHI SHIT SC N 86 401 126.10
12 12 BC20000899 manoj kumar hait SC N 82 401 122.10
13 13 BC20002201 SONALI PATRA SC N 80 397 119.70
14 14 BC20000921 HRISHITA SAU SC N 80 390 119.00
15 15 BC20004800 HRISHITA SAU SC N 80 390 119.00
16 16 BC20001198 CHANCHALA SHIT SC Y 80 383 118.30
17 17 BC20000675 SUSMITA MANNA SC N 80 369 116.90
18 18 BC20002866 anamika khutia SC N 78 388 116.80
19 19 BC20004794 RAGHU SINGHA SC N 77 384 115.40
20 20 BC20002592 MADHUSUDHAN PURKAIT SC N 77 381 115.10
21 21 BC20004159 MADHURIMA BARMAN SC N 77 364 113.40
22 22 BC20002498 MITALI BARMAN SC N 78 350 113.00
23 23 BC20002346 soumen ghorai SC N 75 380 113.00
24 24 BC20000594 PANTHAMITA NAYAK SC N 75 373 112.30
25 25 BC20003282 SUBHAJIT DAS SC N 75 368 111.80
26 26 BC20002696 NANIGOPAL MONDAL SC N 74 378 111.80
27 27 BC20001195 PRIYANKA BIJALI SC N 76 350 111.00
28 28 BC20002319 KHUKUMANI BHUNIA SC N 74 368 110.80
29 29 BC20001122 ARIJIT PATRA SC N 73 371 110.10
30 30 BC20004006 BISWAJIT MONDAL SC N 74 360 110.00
31 31 BC20002768 MOUMI BARMAN SC N 72 364 108.40
32 32 BC20003190 LATA MANDAL SC N 73 350 108.00
33 33 BC20001707 BABITA DAS SC N 72 355 107.50
34 34 BC20002845 SOURAV CHOWDHURY SC N 72 352 107.20
35 35 BC20002950 PALLABI DAS SC N 72 346 106.60
36 36 BC20001140 suparna das SC N 71 352 106.20
37 37 BC20004529 KRISNENDU MONDAL SC N 70 358 105.80
38 38 BC20004212 Narugopal Barman SC N 71 335 104.50
39 39 BC20001964 NANDA KUMAR MONDAL SC N 71 334 104.40
40 40 BC20002570 PRIYANKA BARMAN SC N 71 330 104.00
41 41 BC20003174 SOMNATH SHIT SC N 70 339 103.90
42 42 BC20003181 SOMNATH SHIT SC N 70 339 103.90
43 43 BC20003435 MAMONI DAS SC N 70 334 103.40
44 44 BC20001305 ABHIJIT MALI SC N 70 320 102.00
45 45 BC20001644 atanu mondal SC N 67 334 100.40
46 46 BC20004254 PRASANTA NONDAL SC N 66 344 100.40
47 47 BC20002178 SUBRATA ARI SC N 68 293 97.30
48 48 BC20000971 ATANU SETH SC N 65 310 96.00
49 49 BC20001288 SUBHANKAR BARMAN SC N 63 329 95.90
50 50 BC20001115 DEBAJYOTI MONDAL SC N 65 297 94.70
51 51 BC20003765 PUJA JANA SC N 63 315 94.50
52 52 BC20002543 SHREYASHREE BARMAN SC N 63 303 93.30
53 53 BC20003829 SUVENDU BAR SC N 63 300 93.00
54 54 BC20003952 manas mandal SC N 54 272 81.20
55 55 BC20001246 SUDIP DALAI SC N 48 272 75.20
56 56 BC20000665 MADHUMITA MONDAL SC N 47 230 70.00