BAJKUL MILANI MAHAVIDYALAYA
FINAL MERIT LIST: ONLINE E-ADMISSION FEES RS.3240/- WITH MUSIC RS.4340/-. TOTAL SEATS -77.SC-16.
 B.A HONOURS HISTORY SC FINAL MERIT LIST: ONLINE E-ADMISSION FEES RS.3240/- WITH MUSIC RS.4340/-. TOTAL SEATS -77.SC-16.
Name           
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest FiveMerit PointStatus
1 1 BC19002529 MOUMITA BAG SC N 83 440 127.00
2 2 BC19002807 gobinda patra SC N 82 401 122.10
3 3 BC19000654 madhushree barman SC N 82 381 120.10
4 4 BC19000110 SUBHAJIT CHOWDHURY SC N 82 372 119.20
5 5 BC19002483 POULAMI PRAMANIK SC N 82 342 116.20
6 6 BC19000632 UMA BERA SC N 80 358 115.80
7 7 BC19002287 SAMIR KUMAR MANDAL SC N 80 348 114.80
8 8 BC19000344 SUKDEB DHAURIA SC N 74 379 111.90
9 9 BC19001083 SUVANKAR SHIT SC N 74 359 109.90
10 10 BC19003567 SUBHASHREE BARMAN SC N 73 357 108.70
11 11 BC19004009 BUDDHADEB MAITY SC N 74 340 108.00
12 12 BC19003639 SUMANA JAULYA SC N 64 382 102.20
13 13 BC19000374 DURGAPADA HATI SC N 67 347 101.70
14 14 BC19001410 SEFALI DAS SC N 66 331 99.10
15 15 BC19000228 SILPA BARMAN SC N 68 307 98.70
16 16 BC19002680 GOBINDA MANTRI SC N 65 319 96.90
17 17 BC19002388 SUDIP PAIK SC N 60 296 89.60
18 18 BC19001492 ayan mAndal SC N 60 286 88.60
19 19 BC19003155 SUSOVAN MONDAL SC N 53 300 83.00
20 20 BC19002992 rahuldev barman SC N 51 310 82.00