BAJKUL MILANI MAHAVIDYALAYA
FINAL MERIT LIST
 B.A HONOURS PHILOSOPHY SC FINAL MERIT LIST
Name           
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest FiveMerit PointStatus
1 1 BC21001437 SUMITA NAYEK SC N 84 403 124.30
2 2 BC21002808 SUBHADIP DALAPATI SC N 81 406 121.60
3 3 BC21000305 SUCHITRA MIRDHA SC N 78 430 121.00
4 4 BC21004477 MITALI BAG SC N 77 390 116.00
5 5 BC21003075 ANANDA SHIT SC N 74 373 111.30
6 6 BC21003141 swarnali mandal SC N 72 384 110.40
7 7 BC21001960 INDRAJIT BAR SC N 73 371 110.10
8 8 BC21004203 susmita mondal SC N 73 357 108.70
9 9 BC21001900 ANUSHREE BARMAN SC N 72 350 107.00
10 10 BC21004830 bikram kumar singh SC N 74 327 106.70
11 11 BC21004831 bikram kumar singh SC N 74 327 106.70
12 12 BC21002981 SUMANA MONDAL SC N 70 361 106.10
13 13 BC21001758 PRAGATI PRADHAN SC N 72 340 106.00
14 14 BC21002230 USHA RANI BERA SC N 68 343 102.30
15 15 BC21002831 debabrata dolai SC N 70 310 101.00
16 16 BC21002662 soumyadip mondal SC N 64 360 100.00
17 17 BC21002925 shrabani barman SC N 65 342 99.20
18 18 BC21002096 SUMANA MIDYA SC N 60 365 96.50
19 19 BC21004872 SUKHAMAY PRAMANIK SC N 60 364 96.40
20 20 BC21004577 ANSHUMAN SHEET SC N 62 343 96.30
21 21 BC21002347 BISWAJIT MANDAL SC N 63 330 96.00
22 22 BC21002163 MUNMUN SARDAR SC N 62 327 94.70
23 23 BC21002902 FALGUNI DAS SC N 63 313 94.30
24 24 BC21004828 RIMPI PRAMANIK SC N 60 306 90.60
25 25 BC21003462 JHUMPA SAHOO SC N 54 311 85.10
26 26 BC21001926 mANGALDIP PARUYA SC N 53 283 81.30
27 27 BC21000784 RANAJIT PANDIT SC N 53 283 81.30
28 28 BC21000064 ASHUTOSH BHOWMIK SC N 53 279 80.90
29 29 BC21002243 SANGITA KHANRA SC N 52 284 80.40
30 30 BC21002193 SANAMJIT BARMAN SC N 50 283 78.30
31 31 BC21001523 MANORANJAN MANTRI SC N 50 279 77.90
32 32 BC21000061 SATYAJIT MONDAL SC N 50 268 76.80
33 33 BC21002084 RAKHI BARMAN SC N 51 250 76.00
34 34 BC21004719 BISWAJIT MAL SC N 50 259 75.90
35 35 BC21001718 SRILEKHA DANDAPAT SC N 50 251 75.10
36 36 BC21003084 RANAJIT BHUNIA SC N 44 243 68.30