BAJKUL MILANI MAHAVIDYALAYA
FINAL MERIT LIST: ONLINE E-ADMISSION FEES RS.3240/-. TOTAL SEATS -61. SC-13.
 B.A HONOURS POLITICAL SCIENCE SC FINAL MERIT LIST: ONLINE E-ADMISSION FEES RS.3240/-. TOTAL SEATS -61. SC-13.
Name           
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest FiveMerit PointStatus
1 1 BC19002870 BISHNUDEV MANDAL SC N 88 419 129.90
2 2 BC19001979 UMA DOLAI SC N 86 391 125.10
3 3 BC19003639 SUMANA JAULYA SC N 86 382 124.20
4 4 BC19002807 gobinda patra SC N 81 401 121.10
5 5 BC19004097 ABHIJIT PATRA SC N 80 359 115.90
6 6 BC19004009 BUDDHADEB MAITY SC N 80 340 114.00
7 7 BC19002272 SUDIPTA MONDAL SC N 76 371 113.10
8 8 BC19001560 SUBHASHREE MANDAL SC N 72 374 109.40
9 9 BC19003851 SUKANYA DAS SC N 75 337 108.70
10 10 BC19002483 POULAMI PRAMANIK SC N 72 342 106.20
11 11 BC19001362 PRATIMA PURKAIT SC N 71 318 102.80
12 12 BC19003852 SANGITA SINGHA SC N 67 304 97.40
13 13 BC19002805 KAMALA PRAMANIK SC N 65 309 95.90
14 14 BC19003437 BAPAN DAS SC N 64 302 94.20