BAJKUL MILANI MAHAVIDYALAYA
FINAL MERIT LIST
 B.A HONOURS SANSKRIT OBC-B FINAL MERIT LIST
Name           
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest FiveMerit PointStatus
1 1 BC20003906 sukdev rana OBC-B N 93 446 137.60
2 2 BC20001070 TANUSHREE MANDAL OBC-B N 90 400 130.00
3 3 BC20001227 SUDIPA PRAMANIK OBC-B N 84 422 126.20
4 4 BC20000914 SUBHASHRI BERA OBC-B N 82 410 123.00
5 5 BC20003362 SRIPARNA SAHOO OBC-B N 83 384 121.40
6 6 BC20003294 SONALI MANNA OBC-B N 80 405 120.50
7 7 BC20003308 sonali manna OBC-B N 80 405 120.50
8 8 BC20001419 SHRABANTI BARIK OBC-B N 81 392 120.20
9 9 BC20002766 TUSHAR BARIK OBC-B N 78 394 117.40
10 10 BC20000955 ANUPAM MANDAL OBC-B N 80 370 117.00
11 11 BC20001835 MANTI DEY OBC-B N 78 372 115.20
12 12 BC20001377 NANDINI BERA OBC-B N 73 372 110.20
13 13 BC20000252 PRAKRITI DAS OBC-B N 72 348 106.80
14 14 BC20000872 MOUMITA KAMILA OBC-B N 70 350 105.00
15 15 BC20000746 SMRITI PATRA OBC-B N 70 346 104.60
16 16 BC20001259 SUMITA KAR OBC-B N 63 300 93.00
17 17 BC20001569 SUMIT KUMAR MONDAL OBC-B N 62 310 93.00
18 18 BC20001450 JAYASHRI DAS OBC-B N 55 256 80.60