BAJKUL MILANI MAHAVIDYALAYA
FINAL MERIT LIST
 B.A HONOURS SOCIOLOGY SC FINAL MERIT LIST
Name           
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest FiveMerit PointStatus
1 1 BC21001771 Rana hazra SC N 93 469 139.90
2 2 BC21001612 JAGANNATH DAS SC N 80 403 120.30
3 3 BC21001440 BAISAKHI MONDAL SC N 74 366 110.60
4 4 BC21001437 SUMITA NAYEK SC N 70 403 110.30
5 5 BC21004203 susmita mondal SC N 73 357 108.70
6 6 BC21000837 ASHOKINI PASKANTI SC N 70 353 105.30
7 7 BC21002772 GOPAL KARAN SC N 70 343 104.30
8 8 BC21003082 Suman barman SC N 67 350 102.00
9 9 BC21004048 sueuli bar SC N 67 334 100.40
10 10 BC21001964 samridha das SC N 65 324 97.40
11 11 BC21004872 SUKHAMAY PRAMANIK SC N 60 364 96.40
12 12 BC21002347 BISWAJIT MANDAL SC N 62 330 95.00
13 13 BC21001331 shrabani midya SC N 63 319 94.90
14 14 BC21002949 SAMIRAN PATRA SC N 60 318 91.80
15 15 BC21003630 animesh mondal SC N 55 365 91.50
16 16 BC21002391 SANJITA DAS SC N 60 313 91.30
17 17 BC21004483 pranati mandal SC N 58 331 91.10
18 18 BC21003326 SUBRATA HALDAR SC N 60 301 90.10
19 19 BC21003503 TAPAN BAR SC N 58 320 90.00
20 20 BC21002406 RAKHI DAS SC N 58 290 87.00
21 21 BC21003335 SOUMEN DOLAI SC N 55 319 86.90
22 22 BC21004828 RIMPI PRAMANIK SC N 56 306 86.60
23 23 BC21001226 SANATAN DAS SC N 51 330 84.00
24 24 BC21000254 SIBSANKAR BHUNIA SC N 54 282 82.20
25 25 BC21000064 ASHUTOSH BHOWMIK SC N 50 279 77.90