BAJKUL MILANI MAHAVIDYALAYA
FINAL MERIT LIST
 B.SC HONOURS PHYSIOLOGY OBC-B FINAL MERIT LIST
Name           
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest FiveMerit PointStatus
1 1 BC20000375 MOUMITA SAU OBC-B N 98 482 146.20
2 2 BC20000289 SURYAKANTA KAMILA OBC-B N 95 463 141.30
3 3 BC20003031 MAMPI MANNA OBC-B N 93 454 138.40
4 4 BC20002398 SUBHENDU MANNA OBC-B N 93 444 137.40
5 5 BC20002548 SUBHAM SAHOO OBC-B N 90 452 135.20
6 6 BC20002407 SUVRA RAKSHIT OBC-B N 90 451 135.10
7 7 BC20000184 SANJANA BERA OBC-B N 87 426 129.60
8 8 BC20002612 soumyadeep bej OBC-B N 86 432 129.20
9 9 BC20004870 RAHUL PAL OBC-B N 82 445 126.50
10 10 BC20000878 ANURADHA MANDAL OBC-B N 81 450 126.00
11 11 BC20000394 MOUMITA BERA OBC-B N 84 413 125.30
12 12 BC20000532 MOUSUMI SAHU OBC-B N 80 442 124.20
13 13 BC20002743 anjan maity OBC-B N 83 408 123.80
14 14 BC20004811 arita dutta OBC-B N 80 436 123.60
15 15 BC20004077 GARGI SAHOO OBC-B N 82 403 122.30
16 16 BC20004545 moumita mandal OBC-B N 80 416 121.60
17 17 BC20001033 DEBAJYOTI JANA OBC-B N 77 438 120.80
18 18 BC20000944 KRISHNA MANNA OBC-B N 77 437 120.70
19 19 BC20000240 SUTAPA MALAKAR OBC-B N 81 373 118.30
20 20 BC20003893 SUMIT SAHOO OBC-B N 77 397 116.70
21 21 BC20001456 moumita mondal OBC-B N 74 425 116.50
22 22 BC20001486 RACHANA BERA OBC-B N 71 432 114.20
23 23 BC20004570 AKASH DAS OBC-B N 73 411 114.10
24 24 BC20000070 BIDISHA MONDAL OBC-B N 71 417 112.70
25 25 BC20001498 ANURADHA MONDAL OBC-B N 70 420 112.00
26 26 BC20000509 BUDDHADEB DUTTA OBC-B N 72 380 110.00
27 27 BC20003240 BENIMADHAB SENAPATI OBC-B N 72 371 109.10
28 28 BC20004764 SOURAV SINGHA OBC-B N 72 305 102.50
29 29 BC20002787 SUBHANKAR SAHOO OBC-B N 62 376 99.60