BAJKUL MILANI MAHAVIDYALAYA
FINAL MERIT LIST
 B.SC HONOURS GEOGRAPHY OBC-B FINAL MERIT LIST
Name           
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest FiveMerit PointStatus
1 1 BC21002977 ARANYA OBC-B N 92 448 136.80
2 2 BC21004880 Aranya sourav Ghosh OBC-B N 92 448 136.80
3 3 BC21004889 SUDIPTA MANNA OBC-B N 90 442 134.20
4 4 BC21004328 ADITI SAHOO OBC-B N 90 437 133.70
5 5 BC21002150 SOHINI BERA OBC-B N 90 437 133.70
6 6 BC21004895 dipika das OBC-B N 90 418 131.80
7 7 BC21001005 ANKAN MAITY OBC-B N 86 425 128.50
8 8 BC21000505 paramita mandal OBC-B N 85 421 127.10
9 9 BC21004255 TIRTHA SANKI OBC-B Y 85 396 124.60
10 10 BC21004350 SATHI PALAI OBC-B N 84 406 124.60
11 11 BC21002788 subhadip dalapati OBC-B N 83 406 123.60
12 12 BC21001539 SIKHA RANA OBC-B N 84 392 123.20
13 13 BC21001853 MINAKSHMI SAHOO OBC-B N 83 402 123.20
14 14 BC21000437 MAHAMAYA SAHOO OBC-B N 82 404 122.40
15 15 BC21001687 MOUMITA MONDAL OBC-B N 81 403 121.30
16 16 BC21001879 MAUMITA SAHU OBC-B N 81 400 121.00
17 17 BC21000749 DEBJANI MONDAL OBC-B N 80 390 119.00
18 18 BC21003387 SUBHAS KUMAR MANA OBC-B N 78 377 115.70
19 19 BC21001362 sathirekha sau OBC-B N 77 383 115.30
20 20 BC21001675 UMA MONDAL OBC-B N 78 371 115.10
21 21 BC21004217 ARPITA SAHOO OBC-B N 76 384 114.40
22 22 BC21003946 SONAM GHOSH OBC-B N 75 380 113.00
23 23 BC21004282 CHAYAN SAHOO OBC-B N 75 365 111.50
24 24 BC21003210 PRIYANKA PRAMANIK OBC-B N 75 350 110.00
25 25 BC21002560 DALI BAJ OBC-B N 74 352 109.20
26 26 BC21001786 DIPANKAR KARMAKAR OBC-B N 74 351 109.10
27 27 BC21000385 SULEKHA BARIK OBC-B N 73 358 108.80
28 28 BC21004534 Sayan mandal OBC-B N 66 428 108.80
29 29 BC21000702 SRABANI MANDAL OBC-B N 74 342 108.20
30 30 BC21000998 ANGIRA SAHOO OBC-B N 72 362 108.20
31 31 BC21001156 RICHIK PAUL OBC-B N 73 350 108.00
32 32 BC21000678 ASMITA SAHOO OBC-B N 72 354 107.40
33 33 BC21003133 MOUMITA KAR OBC-B N 72 350 107.00
34 34 BC21003153 PARBATI MANDAL OBC-B N 72 350 107.00
35 35 BC21000382 SUDIPTA MONDAL OBC-B N 71 347 105.70
36 36 BC21004838 SUBHAM KAMILA OBC-B N 71 345 105.50
37 37 BC21002805 Santu manna OBC-B N 67 341 101.10
38 38 BC21000539 SANJIB CHANDRA OBC-B N 66 323 98.30
39 39 BC21001499 SANKAR RANA OBC-B N 66 309 96.90
40 40 BC21003377 ANKIT SAHU OBC-B N 61 322 93.20
41 41 BC21001537 BISWANATH MANNA OBC-B N 63 300 93.00