BAJKUL MILANI MAHAVIDYALAYA
FINAL MERIT LIST
 B.SC HONOURS BOTANY ST FINAL MERIT LIST
Name           
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest FiveMerit PointStatus
1 1 BC20002212 GOPAL CHANDRA GHORAI ST N 86 457 131.70
2 2 BC20004291 BISWANATH HANSDA ST N 83 328 115.80
3 3 BC20003804 PARTHA HEMRAM ST N 62 397 101.70