BAJKUL MILANI MAHAVIDYALAYA
FINAL MERIT LIST
 B.SC HONOURS MATHEMATICS SC FINAL MERIT LIST
Name           
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest FiveMerit PointStatus
1 1 BC21004026 sanket das SC N 95 477 142.70
2 2 BC21002612 labani barman SC N 91 478 138.80
3 3 BC21002694 CHANDI CHARAN DAS SC Y 92 465 138.50
4 4 BC21003969 Papiya Pramanik SC N 91 465 137.50
5 5 BC21001670 SUBHAJIT MUNIAN SC N 91 464 137.40
6 6 BC21003365 UJJAL KR PRAMANIK SC N 90 450 135.00
7 7 BC21001691 dip sheet SC N 88 437 131.70
8 8 BC21001479 AMIT MONDAL SC N 86 456 131.60
9 9 BC21000120 SUDIP KUMAR MAITY SC N 88 431 131.10
10 10 BC21000234 ARNAB DALAI SC N 87 429 129.90
11 11 BC21003491 SUBHADIP MALI SC N 86 428 128.80
12 12 BC21000053 SOUDEEP MONDAL SC N 87 415 128.50
13 13 BC21003208 SUROJIT BINDHAI SC N 84 440 128.00
14 14 BC21004603 MOULI BARMAN SC N 84 438 127.80
15 15 BC21004780 SOHAM BARMAN SC N 85 416 126.60
16 16 BC21004781 SOHAM BARMAN SC N 85 416 126.60
17 17 BC21002160 PRATAP PANDIT SC N 81 440 125.00
18 18 BC21001532 sourashis mondal SC N 83 419 124.90
19 19 BC21001481 MRINMOY KUILI SC N 84 403 124.30
20 20 BC21000629 somashri midya SC N 81 415 122.50
21 21 BC21000622 SUDIP MAITY SC N 80 423 122.30
22 22 BC21003556 SUBHENDU BARMAN SC N 81 407 121.70
23 23 BC21000951 SUBHASISH PATRA SC N 82 396 121.60
24 24 BC21002349 SAYAN DAS SC N 76 423 118.30
25 25 BC21003856 MITHU SINGHA SC N 80 379 117.90
26 26 BC21001487 SOMA MONDAL SC N 74 434 117.40
27 27 BC21000756 mrinmoy barman SC N 78 386 116.60
28 28 BC21003060 satyajit maity SC N 75 408 115.80
29 29 BC21003424 PRITAM MANDAL SC N 76 397 115.70
30 30 BC21003296 DEBASMITA BARMAN SC N 72 432 115.20
31 31 BC21003226 DEBASMITA BARMAN SC N 72 432 115.20
32 32 BC21004789 SAMARESH KUMAR BHUNIA SC N 71 441 115.10
33 33 BC21004036 DIPANJANA BARMAN SC N 70 444 114.40
34 34 BC21001534 SWADHIN SARKAR SC N 74 395 113.50
35 35 BC21003431 shuvankar dhali SC N 76 370 113.00
36 36 BC21004296 RANAJIT MONDAL SC N 72 398 111.80
37 37 BC21002419 ARNAB MONDAL SC N 72 391 111.10
38 38 BC21003089 KIRANMOY PATRA SC N 70 409 110.90
39 39 BC21004245 subrata jana SC N 70 405 110.50
40 40 BC21004257 subrata jana SC N 70 405 110.50
41 41 BC21001031 TAMAL KRISHNA MONDAL SC N 73 372 110.20
42 42 BC21001503 GOURAB DAKUA SC N 72 379 109.90
43 43 BC21002630 SOBHAN PANDIT SC N 72 377 109.70
44 44 BC21003776 SHRABANI DOLAI SC N 72 376 109.60
45 45 BC21003072 PAMIR MONDAL SC N 70 395 109.50
46 46 BC21004287 Pratyush das SC N 68 410 109.00
47 47 BC21004139 Pratyush das SC N 68 410 109.00
48 48 BC21001930 SAPTARSHI PAIK SC N 72 367 108.70
49 49 BC21003063 SOUMYADIP MAITY SC N 70 378 107.80
50 50 BC21004727 AKASH KARAN SC N 68 398 107.80
51 51 BC21001987 NANDAN SHIT SC N 66 402 106.20
52 52 BC21004390 SUDIP BHANJA SC N 68 374 105.40
53 53 BC21002365 ATREYEE PATRA SC N 63 414 104.40
54 54 BC21003276 SANDIPAN KALA SC N 67 368 103.80
55 55 BC21000551 SUBHADIP RANJIT SC N 64 398 103.80
56 56 BC21002263 sanjoy mondal SC N 67 366 103.60
57 57 BC21003529 manju bhunia SC N 60 394 99.40
58 58 BC21000850 nabakumar barman SC N 63 357 98.70
59 59 BC21004608 SOUMI DAS SC N 63 354 98.40
60 60 BC21002991 puja mondal SC N 63 344 97.40
61 61 BC21001360 KRISHNENDU MIRDA SC N 60 328 92.80
62 62 BC21005020 sourendra nath das SC N 44 252 69.20