BAJKUL MILANI MAHAVIDYALAYA
FINAL MERIT LIST
 B.SC HONOURS CHEMISTRY OBC-B FINAL MERIT LIST
Name           
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest FiveMerit PointStatus
1 1 BC20000061 SAYAN SHOM OBC-B N 100 476 147.60
2 2 BC20004938 SAYAN SAU OBC-B N 99 479 146.90
3 3 BC20003777 radhakrishna paria OBC-B N 98 487 146.70
4 4 BC20001844 Subrata sahoo OBC-B N 98 482 146.20
5 5 BC20001999 SREYA SAHOO OBC-B N 98 477 145.70
6 6 BC20000169 AVIJIT SAHOO OBC-B N 97 471 144.10
7 7 BC20003830 SAIBAL MANDAL OBC-B N 96 472 143.20
8 8 BC20001340 RAHUL BARIK OBC-B N 95 460 141.00
9 9 BC20003821 SUBHADIP SAHOO OBC-B N 94 465 140.50
10 10 BC20000080 rajshekHar rana OBC-B N 94 456 139.60
11 11 BC20002414 UTTIRNA SAHU OBC-B N 93 457 138.70
12 12 BC20004961 SUBHANKAR SAHOO OBC-B N 94 441 138.10
13 13 BC20004728 Santanu sar OBC-B N 93 447 137.70
14 14 BC20004915 Ujjwal Mandal OBC-B N 93 447 137.70
15 15 BC20000016 SUBHAJIT RANA OBC-B N 93 445 137.50
16 16 BC20000121 SUBHAJIT MONDAL OBC-B N 92 448 136.80
17 17 BC20000108 SABYASACHI MANDAL OBC-B N 92 447 136.70
18 18 BC20002924 subhadeep dasi OBC-B N 93 434 136.40
19 19 BC20000267 SABBYASACHI MONDAL OBC-B N 92 438 135.80
20 20 BC20000043 SANJOY SAU OBC-B N 91 445 135.50
21 21 BC20003747 SANCHITA SAHOO OBC-B N 91 444 135.40
22 22 BC20000037 SAPTAK SAHOO OBC-B N 91 439 134.90
23 23 BC20002062 SAYAN MANDAL OBC-B N 91 438 134.80
24 24 BC20000278 BIBHAS KUMAR KAMILA OBC-B N 91 437 134.70
25 25 BC20004811 arita dutta OBC-B N 91 436 134.60
26 26 BC20004870 RAHUL PAL OBC-B N 90 445 134.50
27 27 BC20004785 Sourav Bhunia OBC-B N 90 445 134.50
28 28 BC20001479 BISWARANJAN RANA OBC-B N 90 442 134.20
29 29 BC20001777 gobinda barik OBC-B N 90 439 133.90
30 30 BC20004714 SAYAN MANDAL OBC-B N 91 428 133.80
31 31 BC20003244 SOUMITRA BERA OBC-B N 90 438 133.80
32 32 BC20002628 KOUSIK MONDAL OBC-B N 90 437 133.70
33 33 BC20001767 MILAN SAHU OBC-B N 90 437 133.70
34 34 BC20000126 SUBHADIP MANDAL OBC-B N 90 429 132.90
35 35 BC20004725 AVINANDAN MANDAL OBC-B N 90 428 132.80
36 36 BC20003727 SUMAN KALYAN CHUAN OBC-B N 90 427 132.70
37 37 BC20004826 Amarnath Bera OBC-B N 90 424 132.40
38 38 BC20003938 SUPRIYA KHANRA OBC-B N 91 412 132.20
39 39 BC20001099 RINKI RANI SAHOO OBC-B N 90 422 132.20
40 40 BC20002635 sujan manna OBC-B N 90 416 131.60
41 41 BC20000892 Soumyadeep bej OBC-B N 88 432 131.20
42 42 BC20002612 soumyadeep bej OBC-B N 88 432 131.20
43 43 BC20000831 SOUMYADEEP BEJ OBC-B N 88 432 131.20
44 44 BC20004570 AKASH DAS OBC-B N 90 411 131.10
45 45 BC20000024 trinayan mandal OBC-B N 88 420 130.00
46 46 BC20000184 SANJANA BERA OBC-B N 87 426 129.60
47 47 BC20001819 SANGITA SAHOO OBC-B N 86 401 126.10
48 48 BC20004812 shruti pradhan OBC-B N 86 400 126.00
49 49 BC20002434 PARTHAPRATIM MONDAL OBC-B N 84 412 125.20
50 50 BC20000832 SUBHAM NANDY OBC-B N 85 400 125.00
51 51 BC20002607 Rantim Manna OBC-B N 84 409 124.90
52 52 BC20002613 Rantim Manna OBC-B N 84 409 124.90
53 53 BC20000805 SUBHRANIL MANNA OBC-B N 83 412 124.20
54 54 BC20004123 SUSMITA MANDAL OBC-B N 83 394 122.40
55 55 BC20001318 SOUMYADIP SAHOO OBC-B N 84 383 122.30
56 56 BC20002743 anjan maity OBC-B N 80 408 120.80
57 57 BC20004331 radhanath goura OBC-B N 81 393 120.30
58 58 BC20003015 SUROJIT BARIK OBC-B N 81 389 119.90
59 59 BC20001202 HARISANKAR MAITY OBC-B Y 82 376 119.60
60 60 BC20000383 RANAJIT MANDAL OBC-B N 81 378 118.80
61 61 BC20003050 SNEHASISH SAHOO OBC-B N 78 385 116.50
62 62 BC20003809 BACHASPATI MONDAL OBC-B N 78 378 115.80
63 63 BC20002223 sayantan bangal OBC-B N 76 365 112.50
64 64 BC20003652 prasenjit bera OBC-B N 71 316 102.60
65 65 BC20000125 PRADIP NANDI OBC-B N 68 329 100.90